LÕI PT LƯỚI THAN

Mô tả

Lõi l?c than ho?t tính CTO d?ng than nén;
@Aaron Rodgers Youth Jersey color: @Aaron Rodgers Kids Jersey #000000;”>9-12 tháng thay lõi 1 l?n
Ch?c n?ng: Lõi l?c than ho?t tính CTO d?ng than nén là lõi l?c nguyên kh?i carbon ?ã ???c ki?m tra và công nh?n b?i NSF,?em l?i công su?t ch?a t?ng có. S?n ph?m ??ng th?i lo?i b? mùi clo, mùi @Ha Ha Clinton-Dix Jersey hôi và hóa ch?t h?u c?, ngoài ra, còn góp ph?n c?i thi?n mùi và h??ng v? c?a dung d?ch và cung c?p kh? n?ng l?c b?i b?n hi?u qu? v?i c?p ?? l?c 5 micron.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “LÕI PT LƯỚI THAN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *