Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm

Hiện nay, tình trạng khai thác nước ngầm đang diễn ra tràn lan và gây ra nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng như cạn kiệt nguồn nước và gây ra sụp lún, sạt lỡ đất.
Vì thế, các ban ngành chức năng bảo vệ Môi trường đang rất quan tâm và quản lý rất chặt chẽ về vấn đề khai thác nước ngầm.

Continue reading “Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm”