Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường – Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nam chuyên tư vấn, lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015 NĐ-CP cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

Kế hoạch bảo vệ môi trường được xem là hồ sơ căn cứ pháp lý mà các công ty, doanh nghiệp muốn hoạt động đi vào sản xuất cần phải thực hiện để đảm bảo được khi doanh nghiệp bạn sản xuất thì đúng theo quy định của chính phủ hạn chế được tối đa ô nhiễm môi trường. Vậy hồ sơ này thực hiện như thế nào, quy trình thực hiện ra sao, có gì thay đổi hay không,… Muốn biết được những điều nêu trên thì hãy cùng công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nam  cùng tìm hiểu với nội dung dưới đây nhé.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại vì

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp và môi trường

+ Nhằm góp phần vào bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm

+ Đánh giá, dự đoán trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế và xử lý môi trường khi thực thi dự án

+ Có kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể rõ ràng

+ Bảo vệ môi trường khu vực xung quanh dự án

 

Căn cứ pháp lý thực hiện hồ sơ

Kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện đúng quy chuẩn của chính phủ cũng như là đầy đủ nội dung thì cần phải căn cứ vào pháp lý sau đây

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành năm 2015, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường áp dụng cho các đối tượng là công ty, doanh nghiệp như sau

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Lưu ý: Khi doanh nghiệp bạn đi vào sản xuất rồi thì căn cứ vào nơi sản xuất mà cần phải thực hiện hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định để không bị quy phạm khi sản xuất nhé

Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện dựa trên các bước thuộc quy trình như sau

– Nhận dự án và khảo sát các vấn đề có liên quan như vị trí địa lý, khí hậu, kinh tế, xã hội,,…

– Giám sát, đánh giá mức độ tác động của sản xuất đối với môi trường

– Xác định và lấy mẫu gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn,…

– Xét nghiệm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường

– Viết báo cáo, chuẩn bị các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt hồ sơ

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận phê duyệt của Sở tài nguyên và môi trường gồm các hồ sơ như sau:

– 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

– 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận và phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm các hồ sơ như sau

– 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

– 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Cơ quan thẩm định, phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm

+ Sở Tài nguyên và môi trường

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Ban quản lý các khu công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *