Xử lý nước thải dệt nhuộm

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm dành cho các nhà máy dệt có nhu cầu khử nước thải bị ô nhiễm – gây hại cho môi trường xung quanh .

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải theo hệ thống ống dẫn vào bể điều hòa thứ nhất , trước khi vào vào bể điều hòa thứ nhất, nước thải đã cho qua lưới lọc nhầm lọc bỏ các chất rắn có kích thước lớn, tại bể điều hòa chúng tôi lắp đặt máy bơm tuần hoàn nhằm mục đích bơm nước thải lên ống phân phối để làm giảm nhiệt độ nước thải, bên cạnh máy bơm tuần hoàn chúng tôi lấp thêm máy thổi khí tại bể điều hòa thứ nhất dùng để cung cấp khí vào nước thải với mục đích làm thay đổi nồng độ chất thải và làm giảm tiếp nhiệt độ nước thải

Tiếp tục nước thải theo hệ thống ống dẫn qua bể điều hòa thứ hai , tại đây nước thải cung được xử lý như tại bể điều hòa thứ nhất nhằm bảo đảm sự ổn định về nồng độ và nhiệt độ nước thải .

Nước thải theo hệ thống ống dẫn từ bể điều hòa thứ hai đến bể keo tụ , tại đây chúng tôi cho hóa chất vào như hóa chất phèn nhôm , polymer nhằm thúc đẩy quá trình keo tụ. , sau khi cho hóa chất vào nước thải cho vào bể tạo bông .Bể tạo bông có tác dụng là kết dính các tạp chất lơ lửng thành từng khối để xử lý tốt nhất, để hỗ trợ cho quá trình này ta cho thêm hóa chất polymer vào. Tiếp theo nước thải từ bể tạo bông cho qua bể lắng nhằm tách các khối được tạo ra ở bể tạo bông.

Tiếp tục cho nước thải qua bể trung gian để ổn định lưu lượng nước thải . sau khi đã ổn định lưu lượng nước thải được đưa vào hồ thổi khí . Tại đây ta dùng phương pháp sinh học để hỗ trợ vi sinh vật ở dạng hiếu khí phân hủy các tạp chất dạng hữu cơ còn sót lại

Tiếp tục nước thải cho qua bể lắng thứ hai , tại đây nước thải được chia làm hai loại là bùn và nước , bùn thì sẽ lắng và theo đường ống ra bãi chứa bùn, còn nước thải được đưa vào bể khử trùng. Ta bơm dung dịch Ca(ocl)2 để khử trùng và tiêu diệt các vi khuẩn còn lại trong nước thải .

Nước thải dệt nhuộm sau khi xử lý bằng hệ thống và công nghệ mới đạt tất các quy chuẩn của bộ môi trường Việt Nam.

Ưu điểm:

Chi phí thấp.

Diện tích thi công nhỏ.

Vận hành tự đông.

Xử lý nước thải đạt kết quả cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *