Xử lý nước thải thuộc da

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nam chuyên tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước thải thuộc da. Công ty có kiến thức  chuyên sâu về môi trường, thiết kế các hệ thống hiện đại, giảm chi phí, hoàn thành theo đúng thời gian đề ra.

1.Đặc trưng nước thải thuộc da

+ Rửa, ngâm (hồi tươi): Nước thải nhiễm BOD, COD, SS, Cl-.

+ Ngâm vôi, tẩy lông, rửa, nạo bạc nhạc, rửa vôi, rửa: nước thải có độ kiềm, BOD, Sunphit, SS cao.

+ Ngâm axít: Nước thải nhiễm axit.

+ Thuộc Crom: Nước thải nhiễm axit, Crom.

+ Rửa: Nước thải nhiễm axit, Crom.

+ Nhuộm ăn dầu: Nước thải nhiễm Crom, dầu, màu, BOD, COD, SS.

+ Hãm và rửa: Nước thải nhiễm màu, BOD.

– Nhìn chung nước thải thuộc da chứa nhiều hóa chất tổng hợp như thuốc nhuộm, dung môi hữu cơ, hàm lượng TS, SS, độ màu, chất hữu cơ cao.

 

2. Phương pháp xử lý

Nước thải thuộc da rất phức tạp. Trước khi xử lý chung cần tách dòng nước thải chứa Cr và sunphit riêng với dòng chứa chất hữu cơ cao.

Các quá trình xử lý nước thải sản xuất thuộc da:

Giai đoạn 1: Nước thải từ các công đoạn thuộc Crom, rửa, ngâm vôi cần đưa vào bể riêng và châm hóa chất để chuyển Cr6+ thành Cr3+ sau đó cho qua bể lắng loại bỏ cặn Cr3+

Giai đoạn 2: xử lý cơ học: Nước được đưa vào bể tập trung và cho qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất thô, những mảnh vụn của da thừa, lông, bạc nhạc từ các công đoạn sản xuất.

Giai đoạn 3: Xử lý hóa lý: Nước qua bể điều hòa để điều hòa về lưu lượng và nồng độ sau đó nước qua bể tuyển nổi để loại bỏ dầu mỡ, chất lơ lửng dạng huyền phù. Sau khi được cần gạt gạt những chất nổi trên bề mặt nước tự chảy qua bể keo tụ. Nước thải được châm hóa chất vào và khuấy đều nhờ cánh khuấy để làm keo tụ các chất lơ lửng, sau đó nước qua bể lắng để loại bỏ bùn.

Giai đoạn 4: Xử lý sinh học: Nước qua bể UASB từ dưới đi lên để loại bỏ BOD, COD, SS. Tại đây nhờ vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành các chất khí bay lên và được thu hồi. Sau đó nước qua bể aerotank xử lý hiếu khí, vi sinh vật hiếu khí sử dụng chất hữu cơ có trong nước thải là chất dinh dưỡng và tạo ra vi sinh vật mới, những vi sinh vật này bám vào nhau tạo thành lớp bùn lắng xuống phía dưới. Bùn được lắng và đưa ra ngoài 1 phần được tuần hoàn lại bể aerotank, 1 phần thải bỏ xử lý định kỳ. Cuối cùng nước qua bể khử trùng và lọc áp lực trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *